ข่าวประชาสัมพันธ์

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

ข่าวประชาสัมพันธ์

You Are In: Home / ข่าวสาร

23ม.ค.

2560

ผู้ดูแลระบบ 881 ผู้อ่าน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560...

5ส.ค.

2559

ผู้ดูแลระบบ 848 ผู้อ่าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุ ท่านนายกและคณะร่วมกันเปิดงานและ วิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ...

5ส.ค.

2559

ผู้ดูแลระบบ 988 ผู้อ่าน

โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ประจำปี 2559

โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ให้ทันตแพทย์ได้ออกมาตรวจสุขภาพฟันของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สวนหม่อน และให้คำแนะนำในการดูแลรักษาความสะอาดฟ้นให้สุขภาพดี...

23พ.ค.

2559

ผู้ดูแลระบบ 1,018 ผู้อ่าน

โครงการปฏิบัติธรรม ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดเวฬุวัน

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกันปฏิบัติธรรมตามโครงการ ณ วัดเวฬุวัน...

16พ.ค.

2559

ผู้ดูแลระบบ 671 ผู้อ่าน

กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2559

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมกันมอบใบประกาศให้เด็กเล็กที่ผ่านหลักสูตร...

25มี.ค.

2559

ผู้ดูแลระบบ 646 ผู้อ่าน

ประชาสัมพันธ์ เรือง ชุดคำพูด

ประชาสัมพันธ์ ชุดคำพูด...

25มี.ค.

2559

ผู้ดูแลระบบ 668 ผู้อ่าน

ประชาสัมพันธ์ เรือง ชุดคำพูด

ชุดคำพูด ประชาสัมพันธ์...

15มี.ค.

2559

ผู้ดูแลระบบ 770 ผู้อ่าน

โครงการออกประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562

ปลัดและเจ้าหน้าที่ อบต.ออกทำแผนพัฒนา ปี 2560-2562...