ข่าวประชาสัมพันธ์ :: รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี. 2558

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี. 2558

17พ.ย.

2558

ผู้ดูแลระบบ 607 ผู้อ่าน

รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี. 2558

เข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี. 2558 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ. เอกชน และประชาสัมคม. เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมสหประชาชาติ(UN). กรุงเทพมหานคร


ข่าวน่าสนใจ

ภาพกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562... 16 พ.ค. 2562

โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ การส่งเสริมและก... 18 เม.ย. 2562

ภาพกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน... 13 ธ.ค. 2561

ภาพโครงการอบรมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี... 3 ก.ย. 2561

ภาพโครงการพิธีรับปริญญาชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุตำบ... 3 ก.ย. 2561