ข่าวประชาสัมพันธ์ :: คณะผู้บริหารร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

คณะผู้บริหารร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา

17พ.ย.

2558

ผู้ดูแลระบบ 552 ผู้อ่าน

คณะผู้บริหารร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา

คณะผู้บริหารร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาให้ทุกหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริมการออก กำลังกายและรักษาสุขภาพของชาวตำบลสวนหม่อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙


ข่าวน่าสนใจ

ภาพกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562... 16 พ.ค. 2562

โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ การส่งเสริมและก... 18 เม.ย. 2562

ภาพกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน... 13 ธ.ค. 2561

ภาพโครงการอบรมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี... 3 ก.ย. 2561

ภาพโครงการพิธีรับปริญญาชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุตำบ... 3 ก.ย. 2561