ข่าวประชาสัมพันธ์ :: การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด

17พ.ย.

2558

ผู้ดูแลระบบ 741 ผู้อ่าน

การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด

การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ. 2559


ข่าวน่าสนใจ

ภาพกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562... 16 พ.ค. 2562

โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ การส่งเสริมและก... 18 เม.ย. 2562

ภาพกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน... 13 ธ.ค. 2561

ภาพโครงการอบรมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี... 3 ก.ย. 2561

ภาพโครงการพิธีรับปริญญาชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุตำบ... 3 ก.ย. 2561