คณะผู้บริหาร :: ผู้บริหาร

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

ผู้บริหาร

You Are In: Home / คณะผู้บริหาร

1450672288_image001.jpg
นายธนเสฏฐ์ มีสังข์ทอง
นายกอบต.สวนหม่อน
ปลัดอบต.สวนหม่อน

1450673689_พี่เอ๋.jpg
นางวรางค์สิริ ศศิวรินทร์กุล
รองปลัดอบต.สวนหม่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจ... 23 ม.ค. 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สูงอาย... 5 ส.ค. 2559

โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ประจำปี 255... 5 ส.ค. 2559