กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบัญญัติ :

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

ข้อบัญญัติ

You Are In: Home / กฏหมาย

# หัวข้อ ว/ด/ป
15. แนบท้าย สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 8 ก.พ. 2559
14. แนบท้าย ตลาด 8 ก.พ. 2559
13. แนบท้าย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2557 8 ก.พ. 2559
12. แนบท้าย การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 8 ก.พ. 2559
11. แนบท้าย การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 8 ก.พ. 2559
10. แนบท้าย การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2557 8 ก.พ. 2559
9. สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 8 ก.พ. 2559
8. บ่อดักไขมัน 8 ก.พ. 2559
7. ตลาด 8 ก.พ. 2559
6. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 8 ก.พ. 2559
5. การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 8 ก.พ. 2559
4. การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ 8 ก.พ. 2559
3. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8 ก.พ. 2559
2. การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 8 ก.พ. 2559
1. บันทึกหลัการและเหตุผล 8 ก.พ. 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจ... 23 ม.ค. 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สูงอาย... 5 ส.ค. 2559

โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ประจำปี 255... 5 ส.ค. 2559

โครงการปฏิบัติธรรม ตามโครงการอบรมคุณธรรม... 23 พ.ค. 2559

กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2559 ... 16 พ.ค. 2559