ภาพกิจกรรม :: โครงการเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 วันที่ 1 ก.ค. 59

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

โครงการเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 วันที่ 1 ก.ค. 59

ท่านนายกพร้อมคณะผู้บริหาร ราชการ พนักงานและ ประชนชนร่วมกันเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่ากกหุ่งหมู่ที่ 7


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ