ภาพกิจกรรม :: ้กิจกรรมวันบัณฑิตน้อยประจำปี 2559

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

้กิจกรรมวันบัณฑิตน้อยประจำปี 2559

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมกันแสดงความยินดีและมอบใบประกาศให้เด็กที่ผ่านหลักสูตร


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ