ภาพกิจกรรม :: โครงการอบรมหมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

โครงการอบรมหมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย

นายกเปิดงานและร่วมฟังการอบรมเรืองขยะมูลฝอยจากวิทยากร


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ