ภาพกิจกรรม :: วันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2559

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

วันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2559

ท่านนายกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าของ อบต.ได้ร่วมกันถวายพระพรเนืองในวันท้องถิ่นไทย


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ