ภาพกิจกรรม :: โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ การส่งเสริมและการพัฒนาด้านร่างกาย ฯลฯ 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ การส่งเสริมและการพัฒนาด้านร่างกาย ฯลฯ 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562

นายก องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน และคณะ ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง อบต.สวนหม่อน ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้การดูและสุขภาพ โดยพร้อมเพรียงกัน


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ