ภาพกิจกรรม :: ภาพโครงการพิธีรับปริญญาชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสวนหม่อน

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

ภาพโครงการพิธีรับปริญญาชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสวนหม่อน

ท่านนายอำเภอฯ และ นายก อบต.สวนหม่อน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมกันจัดพิธีมอบปริญญาชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จหลักสูตร โรงเรียนผู้สูงอายุ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ