ภาพกิจกรรม :: โครงการอบรมให้ความรู็การปลูกหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ ฯ

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

โครงการอบรมให้ความรู็การปลูกหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน และ ราษฎรร่วมกันปลูกหญ้าแฝก


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ