ภาพกิจกรรม :: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 13/01/2561

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 13/01/2561

ท่านนายกและคณะผู้บริหารพร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันจัดวันเด็กแห่ง ประจำปี 2561 เพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานของเด็กๆ และให้ความรู้แก่เด็กๆ ในส่วนต่างๆ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ