ภาพกิจกรรม :: งานวันเด็ก ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

งานวันเด็ก ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ท่านนายก อบจ.และ ท่านนายก อบต.สวนหม่อนร่วมกันเปิดงานและรับชมการแสดงต่างๆของเด็ก ในงานวันเด็กประจำปี 2559


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ