ภาพกิจกรรม :: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2560

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2560

ท่านนายกพร้อมคณะผู้บริหาร และ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนหม่อน


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ