ภาพกิจกรรม :: โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข บ้านกอก หมู่ที่ 3 วันที่ 31/07/2560

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข บ้านกอก หมู่ที่ 3 วันที่ 31/07/2560

ท่านนายอำเภอมัญจาคีรี และ นายกอบต สวนหม่อน พร้อมด้วยคณะ ทั้งราษฎร ร่วมกันทำความสะอาดห้วยน้ำลำคลอง


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ