ภาพกิจกรรม :: โครงการอบรมให้ความรู้และปลูกต้นราชพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 85 พรรษา มหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2560

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

โครงการอบรมให้ความรู้และปลูกต้นราชพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 85 พรรษา มหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2560

ท่านนายก ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและ พนักงาน ราษฏร ในตำบลสวนหม่อนร่่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ เพื่อเป็นการถวายแด่ พระบรมราชินีนาถ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ