ภาพกิจกรรม :: โครงการอนุรักษ์ลำน้ำเทือกเขาภูเม็ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

โครงการอนุรักษ์ลำน้ำเทือกเขาภูเม็ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

นายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ข้าราชการพนักงานและราษฏร ตำบลสวนหม่อนร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ