ภาพกิจกรรม :: โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดป่า อรัญวิเวก บ้านสวนหม่อน

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดป่า อรัญวิเวก บ้านสวนหม่อน

ท่านนายก และ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.และประชาชน สวนหม่อนร่วมกันถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดป่า อรัญวิเวก บ้านสวนหม่อน


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ