ภาพกิจกรรม :: โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ นักเรียน และประชาชนทั่วไปประจำปี ๒๕๖๐ (ทำดอกไม้จันทร์)

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ นักเรียน และประชาชนทั่วไปประจำปี ๒๕๖๐ (ทำดอกไม้จันทร์)

ทาง อบต.สวนหม่อนได้เปิดการสอนทำดอกไม้จันทร์ให้กับ ประชาชน


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ