ภาพกิจกรรม :: โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อความยั่งยืนท้องถิ่น

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อความยั่งยืนท้องถิ่น

วิทยากรทาง มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แก่ประชาชน


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ