ภาพกิจกรรม :: กิจกรรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำคัดแยกขยะชุมชน 18-19 พฤษภาคม 2560

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

กิจกรรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำคัดแยกขยะชุมชน 18-19 พฤษภาคม 2560

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของ อบต.สวนหม่อน พร้อมผู้ในตำบล ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมเพื่อศึกษาดูงานในการคัดแยกขยะชุมชน ณ จังหวัดบึงกาฬ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ