ภาพกิจกรรม :: โครงการสำนักงานขนส่งเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

โครงการสำนักงานขนส่งเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

สำนักงานขนส่งได้ออกมาจัดโครงการอบรมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความรู็เข้าใจในการใช้รถใช้ถนนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ