ภาพกิจกรรม :: โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม "ทำดีเพื่อพ่อ ทำตัวเรามีธรรม" ประจำปี 2559

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม "ทำดีเพื่อพ่อ ทำตัวเรามีธรรม" ประจำปี 2559

ท่านนายกและคณะร่วมเปิดงาน และ ร่วมฟังการอบรม ให้แก่เด็กเยาวชนจากโรงเรียนต่างในตำบล...


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ