ภาพกิจกรรม :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

วิทยากรที่มีความรู้ด้านสุขภาพให้คำแนะนำและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ผู้สุงอายุที่มาเข้ารับการอบรม


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ