ภาพกิจกรรม :: โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559

ท่านนายกพรัอมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมราษฎร ร่วมกันปลูกหญ็าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียติ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัว ตามพระราชดำริ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ