ภาพกิจกรรม :: ถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าโคกสว่าง ประจำปี 2559

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าโคกสว่าง ประจำปี 2559

คณะผู้บริหารและข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันทำบุญและถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าโคกสว่าง


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ