ภาพกิจกรรม :: โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีนารถ ประจำปี 2559

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีนารถ ประจำปี 2559

ท่านนายก ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีนารถ ประจำปี 2559


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ