บุคลากร :: ส่วนโยธา

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

ส่วนโยธา

You Are In: Home / บุคลากร

1455171501_พี่แดง [1600x1200].jpg
นายเฉลิม โคตรทา
ผู้อำนวยการกองช่าง


1465270173_12 [1600x1200].jpg
นายสุติพงษ์ ใจหมั่น
ผช.ช่างโยธา
1483932809_อ๊อฟ [1600x1200].jpg
นายพีรวัฒน์ เอนกรัตน์
ผู้ช่วยช่างโยธา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจ... 23 ม.ค. 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สูงอาย... 5 ส.ค. 2559

โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ประจำปี 255... 5 ส.ค. 2559