บุคลากร :: ส่วนกองคลัง

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

ส่วนกองคลัง

You Are In: Home / บุคลากร

1483932470_12 [1600x1200].jpg
นางพิมลรัตน์ ยศราวาส
ผู้อำนวยการกองคลัง

1452580807_11 [1600x1200].jpg
นางรุ่งฤดี โข่ศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
1452581671_18 [1600x1200].jpg
นางรัตนา นามเข็ม
จพง.จัดเก็บรายได้

1541650061_14714.jpg
่นายวีระพล สมีกลาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1541649700_14708.jpg
นางสาวนิฤมล โนนเทวา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
1557809435_22603 (1).jpg
นางสาวบุณยานุช สอนวินิจฉัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจ... 23 ม.ค. 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สูงอาย... 5 ส.ค. 2559

โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ประจำปี 255... 5 ส.ค. 2559