ส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

You Are In: Home / บุคลากร

1558930158_23286.jpg
นายไกรสิทธิ จำปามี
ปลัดอบต.สวนหม่อน

1450673689_พี่เอ๋.jpg
นางวรางค์สิริ ศศิวรินทร์กุล
รองปลัดอบต.สวนหม่อน

1452580493_9 [1600x1200].jpg
นางรัตน พิมาลัย
หัวหน้าสำนักปลัด
1456992916_พี่เอ๋ [1600x1200].jpg
นางวรางค์สิริ ศศิวรินทร์กุล
รองปลัด อบต.สวนหม่อน
1483932470_12 [1600x1200].jpg
นางพิมลรัตน์ ยศราวาส
ผู้อำนวยการกองคลัง
1455171501_พี่แดง [1600x1200].jpg
นายเฉลิม โคตรทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
1452580679_10 [1600x1200].jpg
นางสาวปราณประภัสสร จันทร์มหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจ... 23 ม.ค. 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สูงอาย... 5 ส.ค. 2559

โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ประจำปี 255... 5 ส.ค. 2559