กองบุญผู้สูงอายุและผู้พิการ

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

ข้อมูลกองบุญผู้สูงอายุและผู้พิการ

ท่านนายก ออกไปมอบเงินทุนให้กับ ราษฎรหมู่ 1

ผู้ดูแลระบบ 11 ก.ค. 2559

ท่าน นายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ออกไปมอบเงินช่วยเหลือทำศพ ให้กับราษฎรหมู่ 1


กองบุญผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสวนหม่อนมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต

ผู้ดูแลระบบ 9 ก.พ. 2559

กองบุญผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสวนหม่อนมอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิต