ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

# หัวข้อ ว/ด/ป
48. ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ม.2 บ้านมูลตุ่น 3 เม.ย. 2561
47. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 28 มี.ค. 2561
46. ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำ คสล.บ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 13 มี.ค. 2561
45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1 9 มี.ค. 2561
44. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต ม.14 บ้านกอก 27 ก.พ. 2560
43. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11 บ้านสวนหม่อน 27 ก.พ. 2560
42. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 7-6 27 ก.พ. 2560
41. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต ม.6 21 ก.ค. 2559
40. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6-7 21 ก.ค. 2559
39. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13 21 ก.ค. 2559
38. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขุดลอกหนองบัว ม.13 21 ก.ค. 2559
37. ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ีมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทอรนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6-7 12 ก.ค. 2559
36. ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ีมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทอรนิกส์ โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต ม.6 12 ก.ค. 2559
35. ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ีมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทอรนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13 12 ก.ค. 2559
34. ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ีมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทอรนิกส์ โครงการขุดลอกหนองบัว ม.13 12 ก.ค. 2559
33. ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านโนนเขวา 23 มิ.ย. 2559
32. ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 6-7 23 มิ.ย. 2559
31. ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13 23 มิ.ย. 2559
30. ประกาศประกวดราคาโครงการขุดลอกหนองบัว บ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13 23 มิ.ย. 2559
29. เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 22 ม.ค. 2559